Haureu notat un canvi d'aspecte a la web. Hem adaptat el nostre espai a la xarxa per a fer-lo més dinàmic i millorar-lo entre tots. A partir d'ara cada component del grup anirà omplint aquest espai de notícies i escrits que creguem interessants que sapigueu.