Gràcies a tots els assistents i als organitzadors del concert d’Avinyó de les festes del Morrut per fer d’un concert de Katarrama Stuma, una vegada més, un moment únic i inoblidable. Moltes gràcies a tots i a totes.
Katarrama Stuma